DK Shoppen tilbyder en online platform, hvor andre sælgere kan tilføje deres produkter og sælge dem igennem DK Shoppen. Det vil fremgå på det enkelte produkt, under sælger info, hvem der er sælger af produktet.

Herunder kan du se sælgerne samt hvilke produktet de sælger når du besøger deres butik.